Gå videre til innhold
Foto: Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Blogginnlegg -

- Det viktigste byutviklingsprosjektet i Stavanger i lang tid.

Stavanger kommune har påtatt seg ansvaret for videre utredninger av Akropolis-visjonen. I mai 2021 skisserte kommunen følgende fremdrift for prosjektet:

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:

1. Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST)
2. Arkeologisk Museum sine planer for nybygg
3. Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus


Fylkeskommunens planoppstart
I høst starter Rogaland fylkeskommune opp detaljereguleringen for nytt fylkeshus på nabotomten til teatret og museet. Fylkeskommunen har tidligere signalisert av deler av tomten kan benyttes til å realisere teatrets og museets fremtidige arealbehov.

Eiganes Våland kommunedelsutvalg hadde planene til behandling 17.08.2021, hvor et enstemmig utvalg påpekte at det er viktig å legge en helhetlig utvikling til grunn for videre arbeid med planene:

Eiganes og Våland KDU er opptatt av en enhetlig utvikling av området rundt fylkeshuset, Rogaland Teater, Stavanger Museum og Arkeologisk Museum. De foreliggende planene, tankene og visjonene for dette området representerer det viktigste byutviklingsprosjektet i Stavanger i lang tid. Det er derfor viktig at alle parter samhandler når planene skal konkretiseres og realiseres.

Det blir så vidt nevnt i fylkeskommunens sakspapirer, men har blitt påpekt av Stavanger kommunes representanter på oppstartmøtet at teater- og museumshøyden må inkluderes. Eiganes og Våland KDU slutter seg til oppfordringen om at hele høyden må sees i sammenheng og at planene koordineres.


Konseptvalg for nytt teater og museum
Stavanger kommune er i full gang med å planlegge konseptstudien for Akropolis-visjonen. Tidligere studier for Museum Stavangers museumvisjon og Rogaland Teaters prosjekt Sceneskifte for et nytt teater vil være grunnlaget for konseptvalget for en felles videreutvikling av kulturinstitusjonene.

Siste sjanse for Arkeologisk Museum
Arkeologisk Museum har i mange år ventet på startbevilgningen til sitt nybygg. UiS var svært skuffet over at penger til nybygg i Stavanger uteble ved revidert statsbudsjett i 2021.

– Statsbygg har sagt klart fra om at statsbudsjettet 2022 er siste sjanse for et klarsignal til dette prosjektet. Hvis ikke må prosjektet legges bort, konkluderte rektor på UiS, Klaus Mohn i Stavanger Aftenblad. Det er derfor knyttet stor spenning til statsbudsjettet for 2022 som legges frem til høsten.

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge