Gå videre til innhold
Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Blogginnlegg -

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Utredningen av nytt fylkeshus er i gang og Rogaland Teater mener at areal til kulturformål bør utredes i videre planarbeide.

Høsten 2021 startet Rogaland Fylkeskommune opp planprosessen med å utrede videreutvikling av fylkeshuset. Rogaland Teater mener at utviklingspotensialet i arealet langs Muségata, tett knyttet til teatret og Stavanger Museum, bør vurderes til nytt formål. Vi har derfor sendt inn følgende innspill til prosessen:

Rogaland Teater er positivet til videreutvikling av fylkestomten. Det vil være et godt grep for områdets helhet, hvis fylkeshuset og anlegget rundt dannes til et imøtekommende byrom i samspill med andre institusjonene i området. Det vil også være positivt hvis man ser på flere attraktive bruksmuligheter for innbyggere som normalt ikke har sitt virke i området. Sammen med kulturinstitusjonene, kan nye funksjoner og aktører skape et spennende rekreasjonsområdet som tiltrekker seg både innbyggerne og tilreisende.

Arealet langs Musegata og byggene E, F og G er lite omtalt i planinitiativet. Området er tidligere blitt løftet som et mulig areal som kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen og Museum Stavanger og Rogaland Teater sitt fremtidige arealbehov. Rogaland Teater er i god dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Museum Stavanger i videre arbeid med Akropolisvisjonen. I denne forbindelse ser Rogaland Teater en fordel hvis også østre del av tomten blir vurdert i det videre planarbeidet. På lik linje med K-feltet, bør funksjons- og bruksverdi, bevaringsverdi og utviklingspotensialet også vurderes for byggene E, F og G, samt arealet mot Muségata, med tanke på eventuelt fremtidig utvikling.


Les mer om planprosssen på Stavanger kommunes sider.

Emner

Regions

Kontakter

Thomas Bendiksen

Prosjektleder Sceneskifte 48365470

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge