Følg Rogaland Teater

Fylkestomten kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen

Blogginnlegg   •   sep 07, 2021 09:16 CEST

Utredningen av nytt fylkeshus er i gang og Rogaland Teater mener at areal til kulturformål bør utredes i videre planarbeide.

Høsten 2021 startet Rogaland Fylkeskommune opp planprosessen med å utrede videreutvikling av fylkeshuset. Rogaland Teater mener at utviklingspotensialet i arealet langs Muségata, tett knyttet til teatret og Stavanger Museum, bør vurderes til nytt formål. Vi har derfor sendt inn følgende innspill til prosessen:

Rogaland Teater er positivet til videreutvikling av fylkestomten. Det vil være et godt grep for områdets helhet, hvis fylkeshuset og anlegget rundt dannes til et imøtekommende byrom i samspill med andre institusjonene i området. Det vil også være positivt hvis man ser på flere attraktive bruksmuligheter for innbyggere som normalt ikke har sitt virke i området. Sammen med kulturinstitusjonene, kan nye funksjoner og aktører skape et spennende rekreasjonsområdet som tiltrekker seg både innbyggerne og tilreisende.

Arealet langs Musegata og byggene E, F og G er lite omtalt i planinitiativet. Området er tidligere blitt løftet som et mulig areal som kan bidra til å realisere Akropolisvisjonen og Museum Stavanger og Rogaland Teater sitt fremtidige arealbehov. Rogaland Teater er i god dialog med Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Museum Stavanger i videre arbeid med Akropolisvisjonen. I denne forbindelse ser Rogaland Teater en fordel hvis også østre del av tomten blir vurdert i det videre planarbeidet. På lik linje med K-feltet, bør funksjons- og bruksverdi, bevaringsverdi og utviklingspotensialet også vurderes for byggene E, F og G, samt arealet mot Muségata, med tanke på eventuelt fremtidig utvikling.


Les mer om planprosssen på Stavanger kommunes sider.