Følg Rogaland Teater

Hva mener politikerne om Akropolis-visjonen?

Blogginnlegg   •   apr 28, 2021 14:19 CEST

Foto: Stig Håvard Dirdal

Etter en høringsrunde hos Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland Fylkeskommune og Arkeologisk Museum (UiS), legger nå Stavanger kommune innholdet i Akropolis-visjonen til politisk behandling:

Akropolis-visjonen:
Et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst, kultur og kunnskap som innbyr til opplevelser, innsikt og refleksjon.
2. Samspill mellom vern, gjenbruk og nybygg ivaretar områdets kulturhistoriske identitet, og skaper attraktive uteområder mellom kulturinstitusjonene.
3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.
4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.
5. Publikum møter en åpen og inkluderende møteplass som er lett tilgjengelig i byen og regionen enten man kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.
6. Området er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Kommunedirektøren mener målene gir en felles forståelse av hva som er den ønskede utviklingen, og det er et viktig utgangspunkt for videre arbeid med konseptstudien. Visjonen er ambisiøs og inviterer til samarbeid og deltakelse. Dette vil samlet sett kunne skape engasjement for det videre arbeidet. Kommuneplanens satsingsområder gode hverdagsliv, regionmotoren og grønn spydspiss samsvarer godt med visjonens målsettinger.

Styrets høringsinnspill
Forslaget til visjonen tar opp i seg de viktige elementene rundt teatrets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet. Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger. 

Videre fremdrift
Visjonen behandles i Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 5. mai og i Kommunalutvalget 25. mai 2021.

Den videre framdriften for Akropolis-visjonen vil bestå av tre parallelle prosesser:

  • Konseptstudie som grunnlag for valg av konsept for videre utvikling av Rogaland Teater og Stavanger Museum (MUST)
  • Arkeologisk Museum sine planer for nybygg
  • Rogaland fylkeskommune sitt arbeid med nytt fylkeshus

Les hele saksfremlegget til Stavanger kommune.