Følg Rogaland Teater

Kan det bygges nytt teaterhus over "rådafjell" og tunneler?

Blogginnlegg   •   jan 29, 2021 10:20 CET

De nye tunnelene og sikkerhetssonene går rett under Rogaland Teater og Museum Stavangers bygninger.

Stavanger kommunes utsendte geofysikere ser på mulighetene for nybygg og undersøker grunnforholdene under Rogaland Teater, Stavanger Museum og den gamle sykehustomten hvor Rogaland fylkeskommune holder til.

De nye tunnelløpende i forbindelse med Ryfast går nemlig rett under teatret og museet, ikke mer enn 28 meter under nivået på forplassen til teatret. Med en sikkerhetssone på 19 meter, 360 grader rundt tunnelløpene, er det begrenset hvor langt ned man kan grave. Derfor er det viktig å få avklart kvaliteten av jordmassen under bakken og hva det ellers må eksistere av rør og ledninger.

I februar 2021 får vi svarene fra Stavanger kommunes geologiske utsendte:

– Det vil gi oss viktig kunnskap i det videre arbeidet med Akropolisvisjonen og hvordan den kan realiseres, sier Kristina Ehrenberg-Rasmussen, kultursjef i Stavanger kommune.