Følg Rogaland Teater

Kritisk behov for ny bygningsmasse for Rogaland Teater

Blogginnlegg   •   mar 18, 2021 11:24 CET

Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal

Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til 90 millioner og behovet for fornyelse Rogaland Teater kommer stadig nærmere.

Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem årene. Utbedringer av vedlikeholdsetterslepet er satt på pause i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

- Det er lite fornuft i å bruke så mange penger på å oppgradere VVS forholdene nå, hvis vi skal gjennom en totalrenovering av den eksisterende bygningsmassen eller nybygg om få år, sier driftssjef Øystein Næss.

Neste fase for prosjekt Sceneskifte er å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens prosjektmodell for store investeringer. Prislappen på å gjennomføre et slik forprosjekt er av Dovre Group vurdert til rundt 100 millioner. Å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må derfor ses i sammenheng med at kostnadene er i samme størrelsesorden som et forprosjekt koster.

Et forprosjekt vil etter planen kunne gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.