Gå videre til innhold
Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal
Illustrasjon: Stig Håvard Dirdal

Blogginnlegg -

Kritisk behov for ny bygningsmasse for Rogaland Teater

Vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg vurderes til 90 millioner og behovet for fornyelse Rogaland Teater kommer stadig nærmere.

Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem årene. Utbedringer av vedlikeholdsetterslepet er satt på pause i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

- Det er lite fornuft i å bruke så mange penger på å oppgradere VVS forholdene nå, hvis vi skal gjennom en totalrenovering av den eksisterende bygningsmassen eller nybygg om få år, sier driftssjef Øystein Næss.

Neste fase for prosjekt Sceneskifte er å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens prosjektmodell for store investeringer. Prislappen på å gjennomføre et slik forprosjekt er av Dovre Group vurdert til rundt 100 millioner. Å ta igjen vedlikeholdsetterslepet må derfor ses i sammenheng med at kostnadene er i samme størrelsesorden som et forprosjekt koster.

Et forprosjekt vil etter planen kunne gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge