Gå videre til innhold
Foto: Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Blogginnlegg -

Stavanger kommunes forslag til Akropolisvisjonen skaper engasjement

Tore Renberg kaster seg inn i navnedebatten, mens kultursjefen håper at den ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.

Stavanger kommune har tatt en rolle som pådriver i det videre arbeidet med å utrede mulighetene i Akropolis-visjonen. Etter et halvt års prosess med visjonsprosessen, har Stavanger kommune sendt ut forslaget på høring til de tre kulturinstitusjonene i området; Rogaland Teater, Museum Stavanger og Arkeologisk museum:

Forslag til visjon:
Akropolis er et kulturelt høydepunkt der teater og museer av internasjonalt format beriker byen og regionen.

Mål for visjonen:
1. Nye teater- og museumsbygg gir publikum scenekunst og kultur- og vitenopplevelser som innbyr til innsikt og refleksjon.

2. Arkitektoniske løsninger kombinerer gammelt og nytt som ivaretar identiteten til kulturhistoriske bygninger og skaper attraktive inne- og uterom året rundt.

3. Gjennomtenkte fellesfunksjoner i universelt utformede bygg inspirerer til samarbeid, og inviterer til bruk av og samspill med omgivelsene.

4. Teateret og museene samarbeider med raushet og nysgjerrighet på tvers og med regionens kulturliv.

5. Akropolis er en åpen og inkluderende møteplass, lett tilgjengelig i byen og regionen enten du kommer til fots, med sykkel, tog, buss eller bil.

6. Akropolis er til glede for byens og regionens befolkning, og er en attraksjon for tilreisende.

Styret ved Rogaland Teater behandler høringen 24.02.2021 og videre politisk fremdrift er som følger:

20. april: Behandling i fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune
5. mai: Behandling i utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune
25. mai: Behandling i kommunalutvalget, Stavanger kommune

Tore Renberg kaster seg inn i navndebatten.
– Visjonen er et prosjekt som de kan kalle hva de vil, selv om jeg synes Akropolis-visjonen er et dårlig navn. Området, derimot, må vi tenke oss nøye gjennom før vi gir et navn. Renberg har selv lansert Eckhoff-høyden som et mulig navn på området.

Kultursjef i Stavanger kommune Kristina Ehrenberg-Rasmussen synes ikke det er rart at Akropolis-navnet engasjerer, men håper at det ikke overskygger debatten om innholdet i visjonen.
– Jeg håper vi kan bruke vel så mye tid på å si hva vi ønsker av framtidens teater og museer. Vi har tre store og viktige kulturinstitusjoner på Akropolis, som alle har behov for fornying og utbygging for å kunne gi oss, men kanskje særlig framtidens generasjoner, de store kulturopplevelsene, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Både Rogaland Teater og Museum Stavanger ser på navnedebatten som et sunt engasjement blant innbyggerne:
– Det er ikke opp til oss å gi steder i Stavanger navn. Vi ser at det pågår en diskusjon rundt navnet og vi opplever det som en demokratisk sunn debatt. Teateret ønsker ikke å stå i veien for denne debatten, sier teatersjef Glenn André Kaada til Stavanger Aftenblad.

Administrasjonens innstilling til styrets behandling av saken onsdag 24.02.2021 er positive til arbeidet som er blitt gjort og mener at teatrets interesser er godt ivaretatt.

Styret ved Rogaland Teater vil berømme Stavanger kommune med arbeidet med visjonen. Styret opplever at det er arbeidet godt og grundig med visjonen og dens målsetninger. Forslaget til visjonen tar opp de viktige elementene rundt teatret og museets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet.

Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger.

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge