Følg Rogaland Teater

Styret ved Rogaland Teater støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

Blogginnlegg   •   mar 05, 2021 11:50 CET

Prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i forslaget til innholdet i visjonen, men styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.

Styret ved Rogaland Teater behandlet 24.02.2021 Stavanger kommunes invitasjon til å gi høringsinnspill på forslaget til Akropolisvisjonen:

Styret ved Rogaland Teater vil berømme Stavanger kommune for arbeidet med visjonen. Styret opplever at det er arbeidet godt og grundig med visjonen og dens målsetninger. Forslaget til visjonen tar opp i seg de viktige elementene rundt teatrets og museets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet.

Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger.

Styret støtter at visjonen også i det videre arbeidet omtales som"Akropolisvisjonen". Visjonen er over tid benyttet i ulike formelle sammenhenger og er også godt innarbeidet ved teateret. Det kan være uheldig med tanke på gjenkjennelse, om visjonen skulle endre navn nå.

Styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn og anbefaler at man i det videre arbeidet i denne fasen bruker det nøytrale begrepet "området" i visjonsteksten. Et endelig navn på området kan da eventuelt enkelt innarbeides i neste fase.

Styret anbefaler at Stavanger kommune gjennomfører den ordinære prosessen for fastsetting av navn på det geografiske området som omfattes av "Akropolisvisjonen".

Forslag til Akropolisvisjonen skal nå videre til politisk behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune:

20. april: Behandling i fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune

5. mai: Behandling i utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune

25. mai: Behandling i kommunalutvalget, Stavanger kommune