Gå videre til innhold
Styret ved Rogaland Teater støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

Blogginnlegg -

Styret ved Rogaland Teater støtter visjonen, men ønsker nye runder på Akropolis-navnet

Prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i forslaget til innholdet i visjonen, men styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn.

Styret ved Rogaland Teater behandlet 24.02.2021 Stavanger kommunes invitasjon til å gi høringsinnspill på forslaget til Akropolisvisjonen:

Styret ved Rogaland Teater vil berømme Stavanger kommune for arbeidet med visjonen. Styret opplever at det er arbeidet godt og grundig med visjonen og dens målsetninger. Forslaget til visjonen tar opp i seg de viktige elementene rundt teatrets og museets innhold, målsetning og betydning for regionen, samtidig som begrepet kulturelt høydepunkt også beskriver byggenes fremtredende beliggenhet.

Rogaland Teaters interesser og langsiktige arbeid med prosjekt Sceneskifte er godt ivaretatt i målene for visjonen, uten at det låser handlingsrommet for videre utredninger og vurderinger.

Styret støtter at visjonen også i det videre arbeidet omtales som"Akropolisvisjonen". Visjonen er over tid benyttet i ulike formelle sammenhenger og er også godt innarbeidet ved teateret. Det kan være uheldig med tanke på gjenkjennelse, om visjonen skulle endre navn nå.

Styret anbefaler at man skiller mellom visjonsnavn og stedsnavn og anbefaler at man i det videre arbeidet i denne fasen bruker det nøytrale begrepet "området" i visjonsteksten. Et endelig navn på området kan da eventuelt enkelt innarbeides i neste fase.

Styret anbefaler at Stavanger kommune gjennomfører den ordinære prosessen for fastsetting av navn på det geografiske området som omfattes av "Akropolisvisjonen".

Forslag til Akropolisvisjonen skal nå videre til politisk behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune:

20. april: Behandling i fylkesutvalget, Rogaland fylkeskommune

5. mai: Behandling i utvalget for kultur, idrett og samfunnsdialog, Stavanger kommune

25. mai: Behandling i kommunalutvalget, Stavanger kommune

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge