Gå videre til innhold
Vi trenger flere kvalitetsfolk på laget - dramaturg søkes!

Blogginnlegg -

Vi trenger flere kvalitetsfolk på laget - dramaturg søkes!

Rogaland Teater er et kulturelt nav og har siden etableringen i 1947 markert seg som et av landets mest spennende teatre. Teatrets samfunnsoppdrag er å sørge for at alle får tilgang til teaterkunst av høy kvalitet.

Vår nåværende dramaturg går av med pensjon i september 2019, og vi søker nå hans etterfølger.

På et kreativt hus med mye aktivitet trenger vi en dramaturg med et stort spekter av kvalifikasjoner. Vi søker en person med relevant erfaring og utdannelse innen teater- og/eller litteraturfag.

Rogaland Teater lager scenekunst av høy kvalitet i alle ledd. Vi har en sterk og uttalt ensembletankegang som grunnlag for hvordan vi jobber og får resultater. Vår nye dramaturg blir en viktig del av dette laget. Du må jobbe godt i kreativ dialog med andre mennesker og på tvers av fagdisipliner. Samtidig må du være selvstendig og strukturert og besitte komplementære egenskaper og kunnskap som kan utfordre og heve teatret kunstnerisk.

Vi har bare én 100% stilling som dramaturg. Dermed er arbeidsoppgavene varierte og deltakende i alle deler av produksjonsfasen.

  • -I forberedende faser jobber dramaturgen tett med teatersjefen mht planlegging av repertoar, er i kontakt med dramatikere, forlag og oversettere, har ansvar for å få rettigheter til manus, inngår kontrakter, er en viktig del av kunstnerisk råd og har ansvar for bearbeidelse av manus før prøvestart mm.
  • -I prøvetid og spilleperiode bistår dramaturgen alle produksjoner etter behov.

Vi stiller høye krav til lese- og skriveferdigheter, og det er ønskelig at man behersker minst to fremmedspråk. Dramaturgen skal også være oppdatert og engasjert i hva som foregår innen teatermiljøet både nasjonalt og internasjonalt - innenfor scenekunstinstitusjonene og det frie feltet.

Vi tilbyr en utfordrende og allsidig jobb med gode utviklingsmuligheter i et trivelig og kreativt miljø, samt gunstige ferie- og pensjonsordninger.

Rogaland Teater er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn og kulturell bakgrunn.


Lønnsbetingelser for stillingen i henhold til tariff.
Tiltredelse etter nærmere avtale.

Søknadsfrist er 11 . april.
Utfyllende søknad med CV sendes til post@rogaland-teater.no

Hvis du spørsmål til stillingen ta kontakt med dramaturg Michael Evans, tlf 476 43 953

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater

Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge