Gå videre til innhold
Det var god stemning da kulturministeren fikk høre om Akroplisvisjonen!
Det var god stemning da kulturministeren fikk høre om Akroplisvisjonen!

Nyhet -

Akropolisvisjonen - tidenes kulturløft i vår region

– Et kulturelt høydepunkt på høyden

Rogaland Teater og Museum Stavanger er kulturelle bautaer som har skapt stolthet i regionen i over 100 år. I dag fikk kulturminister Anette Trettebergstuen høre om planene for Akropolis-prosjektet som skal løfte både området og kunsten inn i det neste hundreåret.

Det manglet ikke på engasjement da kulturministeren møtte representanter for Rogaland Teater, Museum Stavanger, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune fredag. Fungerende ordfører Dagny Sunnanå Hausken satte tonen ved å omtale Akropolis-visjonen som «det viktigste kultur- og byutviklingsprosjektet som ligger foran oss her i regionen.»

Akropolis-visjonen er som kjent et kultur- og byutviklingsprosjekt som favner den delen av Stavanger sentrum der Rogaland Teater, Museum Stavanger, Rogaland fylkeskommune sin administrasjon og Arkeologisk museum/Universitetsmuseet holder til. Bygningene til Rogaland Teater, Stavanger museum og fylkeskommunen ble alle tegnet av samme arkitekt, Hartvig Sverdrup Eckhoff i 1880-årene. Kulturministeren fikk høre at praktbyggene trenger en større fornying for å møte behovene til dagens og framtidens publikum.

Samarbeid

Fungerende varaordfører Dag Mossige la vekt på de mulighetene som et tettere samarbeid mellom teater og museum kan gi.

– Her i Stavanger vet vi hvor viktig kultur er for byutviklingen. Særlig siden 2008, da vi var europeisk kulturhovedstad, har vi virkelig satset. Det nye konserthuset i Bjergsted er et åpenbart og flott eksempel. Men det yrende kultur- og folkelivet vi ser i østre bydel etter at det gamle Tou bryggeri ble bygget om er minst like viktig, sa Mossige.
Mossige understreket at det er bred tverrpolitisk enighet om satsningen.

– Vi vet at kultur virker og vi vet at samarbeid virker. Disse to fantastiske institusjonene leverer kunst og kultur av høy klasse i dag: Så bare tenk hva de to kan gjøre sammen i framtiden, sa han.

Utfordringer og muligheter

Både teatersjef Glenn André Kaada og museumsdirektør Siri Aavitsland la vekt på at fornyingen vil gi kunstformidlingen kraftige løft.

– Vi opplever at kulturministeren er godt informert om prosjektet og teatrets behov. Etter elleve år med grundig forberedelse står vi klare med godt grunnlag for tidenes kulturløft i vår region. Det som har endret seg på de elleve årene er hvor kritisk dette er blitt og hvor mye det nå haster å sette i gang. Det er vi glade for at hun tok seg tid til å lytte til, sa Kaada.

Aavitsland minnet om at Stavanger har forandret seg radikalt siden museet åpnet i 1893.

– I dag er Stavanger en internasjonal by med en mangfoldig befolkning. Museet skal lage utstillinger og aktiviteter som treffer mange, enten de er fra regionen eller kommer hit som både nye innbyggere og turister – da må vi sørge for at museet har en kvalitet som kan måle seg med andre internasjonale museer, sa Aavitsland.

For å møte disse ambisjonene og få vist mer av samlingen, trengs det en betydelig rehabilitering og et nybygg.

– Vi trenger større, mer fleksible og moderne utstillingsareal med undervisningsrom og publikumsverksteder. I dag kan vi ikke innfri universell utforming, sikring og klimatilpasning slik det forventes av et moderne museum. Først når nye og moderne utstillingslokaler er på plass kan vi få vist mer av våre kulturskatter, sa Aavitsland

Pådriver

Bymiljø-og utbyggingsdirektør Leidulf Skjørestad omtalte Akropolis-visjonen som et helt unikt prosjekt.

– Det er teateret og museet som skal sørge for å fylle dette området med kunst og kultur i framtiden. Men vi i Stavanger kommune har tatt på oss en pådriverrolle i det videre arbeidet med å realisere visjonen. Jeg er overbevist om at sambruk og fellesfunksjoner vil gi nye muligheter til samarbeid mellom teater og museum, og jeg ser fram til at hele området vil bli mer tilgjengelig for store og små – inne og ute, sa Skjørestad.

Oppgraderinger

Kulturministeren ble spurt om sine tanker om prosjektet, og viste til at hun har besøkt teatret flere ganger og sett på forholdene. Hun mente også at Stavanger som kulturby fortjener oppgraderinger.

– Dette er et ambisiøst prosjekt som skal løse to forskjellige kniper i samme prosjekt. Og den ideen er veldig god. Det er spennende, og vi følger spent med, sa kulturministeren.

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge