Gå videre til innhold
Barne-og ungdomsteatersjef Bjørn Ravn Carlsen mottar gaven fra Odd Fellow
Barne-og ungdomsteatersjef Bjørn Ravn Carlsen mottar gaven fra Odd Fellow

Nyhet -

Gave fra Odd Fellow til Barne-og ungdomsteatret

Barne- og ungdomsteatret (BUT) har siden starten i 1957 vært et meget populært kulturtilbud med medlemmer fra hele Stavanger-regionen. Med årene har tilbudet vokst til å bli en av hjørnesteinene i regionens kulturliv og er en viktig del av teatrets identitet, særlig lokalt i Stavanger-regionen. Virksomheten består i hovedsak av klubbaktiviteter for barn og unge som er interessert i teater, to til tre oppsetninger hvert år og et kontinuelig teatertilbud til de aller yngste annenhver lørdag.

At BUT er en viktig og tydelig rekrutteringsarena for framtidige profesjonelle scenekunstnere er en gledelig bieffekt, men den sentrale målsetningen for BUT er naturligvis å gi barn og unge et fullverdig tilbud i dag.

Alle forestillinger i BUT-regi har et kvalitetsstempel og publikum blir tatt på største alvor uansett hvor de befinner seg. Derfor syntes BUT oppfordringen fra Odd Fellow om å utvikle et teatertilbud til barn og unge som er innlagt på SUS var veldig spennende. Loge 5 Vesterlen er en Odd Fellow losje i Stavanger. For å markere at Vesterlen er 100 år i år, har losjebrødrene - dvs medlemmene - samlet inn et større beløp gjennom utlodninger etc. blant medlemmene. Og lørdag 20. januar fikk BUT overrakt gaven på kr 200.000 kr som muliggjør et utvidet teatertilbud.

«Vi ønsker å spille teater der publikum er, og noen er på sykehus. Når barn blir innlagt, møter de som oftest en helt ny og ukjent verden. Teater er øyeblikkets kunst og med dette teatertilbudet kan vi skape et direkte møte mellom barn som sammen skaper det som skjer», sier en glad Bjørn Ravn Carlsen.

«Odd Fellow er allerede sterkt engasjert på SUS gjennom kafevirksomheten på SIRIUS; et tilbud til kreftpasienter. Dette tiltaket er et fellestiltak hvor alle dame- og herrlosjene i distriktet er involvert. Samarbeidsprosjektet med barneavdelingen og teatret er et rent Loge Vesterlen-prosjekt, men håpet er at det etter hvert kan omfatte enda flere losjer», sier Hard Olav Bastiansen i Odd Fellow.

BUT skal i gang med å produsere 1-2 forestillinger som skal ha en fast visning hver måned i 2 år fra premieredato. Forestillingene vil også ligge i Rogaland Teaters faste repertoar og derfor blir dette en gave til hele regionen generelt og målgruppen barn på sykehus spesielt.

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater

Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge