Følg Rogaland Teater

Ekstra korona-tilskudd sikrer scenekunsttilbudet til Rogalands publikum

Pressemelding   •   okt 07, 2020 11:55 CEST

I dag la Regjeringen fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2021. Regjeringen foreslår å gi 5,3 millioner kroner i ekstra midler til Rogaland Teater for å kompensere lavere egeninntekter i 2021.

Rogaland Teater er midt i prosessen med neste års budsjett og ekstramidlene er kjærkomne.

Det koster like mye å lage og avvikle en forestilling uansett om det sitter én person eller 350 i salen. I tillegg øker driftsutgiftene som en konsekvens av pålegg i forbindelse med smitteverntiltak. Det ekstra tilskuddet gjør det mulig for teatret å gi et bredt publikumstilbud også i 2021.

- Utfordringene og usikkerheten som venter oss i 2021 er krevende. Disse midlene gir oss det handlingsrommet vi trenger for å levere på vårt samfunnsoppdrag, sier teatersjef Glenn André Kaada.

FORPROSJEKT ER VEIEN VIDERE MOT ET NYTT TEATERHUS

Rogaland Teater trenger enten et nybygg eller totalrenovering av eksisterende bygningsmasse for å sikre fremtidig teatervirksomhet. Nettopp fordi teatrets bygg er gammelt, aktivitetsnivået høyt og kapasitetsutnyttelsen stor, er vedlikeholdsbehovet økende.

Som i fjor, er det ikke avsatt øremerkede midler til prosjektet for nytt teaterhus i årets statsbudsjett. Ved hjelp av støtten på 2 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank i 2019, har Rogaland Teater allikevel midler til å videreføre prosjektet med nytt teaterhus også i 2021. Videre samarbeid med Museum Stavanger, Rogaland fylkeskommune og Stavanger kommune, forventes å kunne gjennomføres i 2021. Det er av stor betydning at Stavanger kommune har påtatt seg rollen som pådriver i videre arbeid. Den neste store milepælen er midler til å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store investeringer i 2022.

- Så snart de siste avklaringene er på plass og vi har de nødvendige politiske vedtakene lokalt og regionalt, ser vi frem til å kunne løfte prosjektet inn i forprosjekt i partnerskap med våre tre eiere i Staten, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, sier Ellen Math Henrichsen.

FORVENTER VIDEREFØRING AV KOMITEENS MERKNADER I BUDSJETTET

Akropolisvisjonen har aldri vært bedre forankret blant teatrets lokale, regionale og nasjonale eiere. De siste månedene har inneholdt flere milepæler som er viktige i arbeidet for et nytt teaterhus for Rogaland Teater:

- Oppstart av videre samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Museum Stavanger og Rogaland Teater

- Offentliggjøring av Helen & Hards tilleggsstudie om mulighetene på fylkeskommunens tomt

- Fylkeskommunens påbegynte behandling av sitt eget mulighetsstudie om bruk av fylkestomten

Rogaland Teater er veldig godt tilfreds med Familie- og kulturkomiteens positive innstilling til Akropolisvisjonen i merknadene i fjorårets statsbudsjett og regner med at dette videreføres når komiteens innstilling foreligger for Statsbudsjettet 2021.

For ytterligere uttalelser, ta kontakt med:

Glenn André Kaada, teatersjef, 926 63 162

Ellen Math Henrichsen, teaterdirektør, 915 32 019