Gå videre til innhold
Illustrasjon: Helen & Hard
Illustrasjon: Helen & Hard

Pressemelding -

Invitasjon til presentasjon av Helen & Hards tilleggsstudie «MULIGHETER PÅ FYLKETS TOMT»

Fylkestomten kan bli en del av Rogaland Teaters store satsning på kulturbyen Stavanger. Det viser en ny studie utført av det anerkjente arkitektfirmaet Helen & Hard.

Vi mener det absolutt er verdt å vurdere videre de mulighetene som ligger både for byen og for Akropolisvisjonen i arealer på fylkets tomt.

Ane Dahl, Helen & Hard

Den nye mulighetsstudien offentliggjøres onsdag 09.09 klokken 10:00 på gangbroen mellom St. Olav og fylkeshuset.

Av smittevernhensyn ber vi om påmelding til prosjektleder Thomas Bendiksen, thomas@rogaland-teater.no, 48365470.

I tilfellet dårlig vær, flytter vi arrangementet til undergangen ved Turistforeningen.

Bakgrunn

I 2019 utførte Helen & Hard arkitekter mulighetsstudien «Akropolisvisjonen» om en felles tomteutnyttelse for Rogaland Teater og Museum Stavanger. Studien konkluderte med at «Akropolisvisjonen» er interessant i et byutviklingsperspektiv, men den viste samtidig at museets og teatrets arealbehov er store sett i forhold til tomten institusjonene til sammen disponerer i dag. Spørsmålet er om volum- og arealbehov burde fordeles på et større tomteareal.

Høsten 2020 fremmes en sak i Rogaland fylkeskommune som vurderer framtidig utvikling av fylkeshus-eiendommen. I status-saken fra fylkestingets behandling den 16.06.2020 fremgår det at det er mest aktuelt at ett eller flere av byggene som ligger nærmest Musègata kan benyttes i forbindelse med realiseringen av «Akropolisvisjonen». Fylkeskommunens tomteområde ned mot Kannik-bekken kan muligens også vurderes i denne sammenheng.

Parallelt har Stavanger kommune påtatt seg pådriverrolle for videre arbeid med «Akropolisvisjonen». I samråd med de involverte partene har Rogaland Teater bedt Helen & Hard utarbeide en tilleggsstudie som vurderer mulighetene på tomten ved Rogaland fylkeskommune.

Teatrets vurderinger

Rogaland Teater har arbeidet med planene for et nytt teaterhus i mange år. Målsetningen er et framtidig funksjonelt teaterhus som står seg de neste 100 årene.

Konseptvalgutredningen fra 2017 og kvalitetssikringen (KS1) fra 2018 konkluderer med at et nytt teaterhus, hvor alle funksjoner er samlet, sikrer teatret og regionen god og mangfoldig scenekunst fra et teaterfaglig og samfunnsøkonomisk perspektiv.

Rogaland Teater har nådd sitt maks potensiale i driftsinntekter og teatertilbud i dagens begrensende teaterbygg. Et nytt teaterhus vil derimot legge til rette for høyere aktivitet og økt egeninntjening, men med samme tilskuddsbehov som i dag. (KS1-2018)

Mulighetsstudien fra 2019 vist at teatrets og museets tomt er liten. Det er derfor spennende at Helen & Hards siste studie viser at arealer på fylkestomten kan bidra til å realisere «Akropolisvisjonen». Utvidelse av teatret og museet kan også være en katalysator for en spennende helhetlig byutvikling og gi nytt liv til området rundt Eckhoff-bygningene.

Det er inspirerende for vårt videre arbeid at fylket og kommunen er så fremoverlente med hensyn til å se på muligheter i dette området. Denne studien viser et stort potensiale for at vi kan oppfylle både de krav et moderne teaterbygg har, samtidig som vi kan bli del av et stort løft for hele området og byen. Både på innsiden og utsiden.

Glenn André Kaada, teatersjef Rogaland Teater

«Det er et veldig spennende forslag som kan hjelpe til å løse de utfordringene, som vi ikke har klart å løse på museumstomten: tilstrekkelig plass til et moderne museum og teaterbygg, bedre tilknytting til byen, et tydelig løft av hele nedre Muségaten, sammenkobling av grøntområdene på begge sidene av veien og bedre ivaretagelse av de kulturhistoriske byggene.»

Siri Aavitsland, adm. direktør Museum Stavanger

Forprosjekt er veien videre

Stavanger kommunes videre arbeid med visjonen vil avklare premissene for en utvikling av området rundt Eckhoffs bygninger. Hvis det viser seg at de kommende avklaringer og politiske behandling i Stavanger kommune og Rogaland Fylkeskommune åpner opp for videre utredning av «Akropolisvisjonen», er den neste store milepælen å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning for store investeringer.

Et forprosjekt vil gå ytterligere detaljert til verks og skal gi tilstrekkelig grunnlag for en investeringsbeslutning. Rogaland Teaters 5-års plan leder mot første spadestikk i forbindelse Stavangers 900 års jubileum i 2025. Dette forutsetter en effektiv fremdrift og midler til forprosjektet.

Kontaktpersoner:

Glenn André Kaada

Teatersjef, Rogaland Teater

kaada@rogaland-teater.no

926 63 162

Siri Aavitsland

Adm. direktør, Museum Stavanger

siri.aavitsland@museumstavanger.no

913 29 729

Thomas Bendiksen

Prosjektleder, Sceneskifte

og fungerende presseansvarlig, Rogaland Teater

thomas@rogaland-teater.no

483 65 470

Emner

Pressekontakt

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge