Følg Rogaland Teater

Søkerliste – ny teatersjef, Rogaland Teater

Pressemelding   •   aug 21, 2017 14:45 CEST

Arne Nøstes åremålsperiode utløper 31.12.2018.

Stillingen som teatersjef ved Rogaland Teater ble lyst ut tidligere i år med søknadsfrist 15. august. Da søknadsfristen utløp var det registrert 17 søkere totalt. 2 søkere er unntatt offentlighet. To søkere har valgt å trekke seg etter krav om offentlighet. En søker har søkt etter fristen den 15.8, men er godkjent som for sent innkommet søknad.

Søkerliste vedlagt.

Målsetning er at ny teatersjef skal tilsettes i løpet av høsten 2017. Åremålsperioden er på fem år med tiltredelse 1. januar 2019.

«Det er gledelig at så mange kvalifiserte søkere ønsker å bli Rogaland Teaters nye teatersjef. Det bekrefter det sterke kunstneriske omdømme teatret har», sier styreleder Inger Østensjø.

På et kreativt hus med mye aktivitet trengs en teatersjef med et stort spekter av kvalifikasjoner.

Den nye teatersjefen skal videreutvikle teatrets rolle og posisjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt og sikre et variert teatertilbud av høy kunstnerisk kvalitet i kombinasjon med god ressursutnyttelse og forsvarlig drift. Teatersjefen skal programmere, utvikle og gjennomføre produksjoner med varierte kunstneriske uttrykk og estetiske tilnærminger.

Teatret står overfor utfordringer som fordrer nytenking, strategiske evner, forretningsmessig forståelse og stor kunstfaglig tyngde. Rette vedkommende må ha kunstnerisk og teaterfaglig bakgrunn og erfaring. Videre må den nye teatersjef kunne lede, utvikle og inspirere både det kunstneriske ensemblet og øvrige ansatte.