Gå videre til innhold
Foto: Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Pressemelding -

Teateråret 2018 - Rogaland Teater - Solide egeninntekter, høye publikumstall og et omfavnsrikt kunstnerisk program.

Rogaland Teater kan se tilbake på et teaterår med solide egeninntekter, høye publikumstall og ikke minst et omfavnsrikt kunstnerisk program. Vi tilrettela for et teaterår med stor variasjon i repertoaret og kunne bypå både tungvektere som Ibsen, Hamsun Moliere og Shakepeare,, nyskrevet dramatikk ført i pennen av blant andre lokale krefter og gjensyn med publikumsfavoritter fra tidligere år. Og gjennom hele året har Rogaland Teater laget teater som har sørget for berøring, begeistring, bredde og kvalitet.

Med innføring av repertoarmodellen var målet en vinn-vinn-situasjon: et bedre og bredere tilbud til publikum, og en bedre økonomi for teatret. Gjennom hele året har Rogaland Teater sjonglert med mange baller i luften, flere produksjoner har blitt holdt «levende» og publikum har fått en større teaterpalett å velge i. Repertoarmodellen har ført til et stadig stigende antall forestillinger og publikummere. Vi har produsert mer teater og økt mangfoldet i forhold til den store økningen i antall viste forestillinger, uten at det har gått på bekostning av teatrets kunstneriske ambisjoner. Fasiten for 2018 var 29 produksjoner, hvorav tre gjestespill, en konsert, fem samarbeidsproduksjoner, tre take-away forestillinger og 17 egenproduksjoner. Dette er en liten nedgang på tre produksjoner fra året før, da vi presenterte 32 produksjoner. Til gjengjeld hadde vi en stor økning i antall viste forestillinger. Totalt ble det ble det vist 611 forestillinger i 2018 mot 522 i 2017. Især publikumstallene viser at den store aktiviteten på våre scener har gitt resultater. Det ble innløst totalt 104.333 billetter i 2018 mot 88.891 billetter i 2017.

Trange kår er ikke noe nytt i teatrets historie. En lang rekke tilbygg har sett dagens lys i løpet av årene og Rogaland Teater har gjennom hele historien utnyttet sine fasiliteter maksimalt. Nå opplever vi imidlertid at teaterbyggets fysiske begrensninger i både antall seter, lagringsplass og produksjonslokaler gjør det krevende å utvide repertoaret ytterligere i årene som kommer på en ressurseffektiv måte. Med det stadig økende antall publikummere har også de fått oppleve at Rogaland Teater har vokst ut av de prehistoriske kvadratmetrene ved at publikumskomforten utfordres både i og utenfor teatersalen.

Kannik – sceneskifte eller teppefall? To uavhengige rapporter har slått fast at Rogaland Teater trenger et nytt teaterbygg. Den første, konseptutvalgsutredningen (KVU), så på ulike løsninger og mulige plasseringer – den andre, kvalitetssikringen (KS1), konkluderte med at man skal se på mulighetene for nytt bygg på eksisterende tomt. I den forbindelse ble Alexandria Algard og hennes arkitektkontor hentet inn for å vurdere begrensningene og mulighetene på tomten i Kannik. I løpet av 2018 ble også Stavanger Museum kontaktet for å se på mulighetene for en felles visjon.


Publikumsutvikling
I desember 2016 lanserte vi Dramakortet som har vist seg å være en stor suksess fra dag en. Med introduksjonen av Dramakortet har vi sett en jevn stigning i antall solgte Dramakort og dertilhørende billetter. Det har resultert i at vi har tilegnet oss et stort, lojalt og nysgjerrig publikum som bruker teatret hyppig. Ved utgangen av 2018 var det 3222 aktive Dramakortholdere. Det vil si en økning på 1000 Dramakort mot 2017. I snitt dro hver Dramakortholder kortet ca 7 ganger i 2018 mot ca 5 ganger i snitt i 2017. Vi opplevde en økning i antall Dramakortbilletter på 11931 billetter fra 2017 (10977 billetter) til 2018 (22754 billetter)

Nytt av året var Teatersalong. Dette er et konsept til alle teaterhungrige som får stilt sin tørst etter stoff knyttet til ulike forestillinger. På Teatersalongen undersøker vi tendenser og tematikker knyttet både til teatret, forestillingene og samfunnet vi lever i. Teatersalongen ble meget godt mottatt av publikum, som fikk møte skuespillere, regissører, dramatikere og debattanter i en upolert samtale på teatrets ulike scener. 

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge