Gå videre til innhold
Ungdomsteatret ved Rogaland Teater - partner i stort EU prosjekt!

Pressemelding -

Ungdomsteatret ved Rogaland Teater - partner i stort EU prosjekt!

Ledende ungdomsteater organisasjoner fra Skottland, Irland, Norge, Belgia og Tyskland har for første gang fått innvilget støtte Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor.

Støtten er gitt for å dele og utvikle ungdomsteaterpraksis i hele Europa. De ulike organisasjonene har slått seg sammen for å dele kunnskap, ferdigheter, kontakter og ressurser på tvers av landegrensene, og dermed etablere et nytt nettverk for samarbeid og videre utvikling.

Alle samarbeidspartnere er ledende teatre i utviklingen av ungdomsteatermiljøet i sine respektive hjemland. Nasjonale organisasjoner som Youth Theatre Arts Scotland og Youth Theatre Ireland vil jobbe tett sammen med store teatre som Rogaland Teater i Norge, Theater Bremen i Tyskland, og BRONKS fra Belgia for å fremme praksisen i deres region, men også utenfor landets grenser.

Over en treårs periode vil BUZZ Network holde multinasjonale workshops for ungdomsteaterinstruktører og teaterledere. 

I regi av the BUZZ Network vil det over de neste tre årene holdes flere multinasjonale workshops, også kalt Labs, der unge teaterutøvere får spennende og profesjonelle utviklingsmuligheter.

Hver Lab vil ha en varighet på fem dager og ledes av en spesialist fra vertslandet. Labben er planlagt slik at den sammenfaller med en viktig ungdomsteaterbegivenhet i det pågjeldende land.

I Labben vil de multinasjonale gruppene kunne utforske nye arbeidsmetoder og få nye erfaringer som kan inspirere nye prosjekter og aktiviteter i deres eget hjemland. The BUZZ Network har som mål å engasjere omkring 100 instruktører fra over 20 Europeiske land til dette spennende samarbeidsprosjektet.

The Artists’ Labs er for teaterinstruktører som skaper forestillinger med unge utøvere. I tidsperioden 2020 og 2021 skal hvert Artists `Lab sette søkelys på forskjellige tema innen moderne ungdomsteaterpraksis.

The Leaders’ Labs er for ungdomsteaterledere som befinner seg i en viktig fase i sin karriere. I tidsperioden 2020 og 2021 skal hver Leaders` Lab sette søkelys på kreativitet og prosjektledelse - ferdigheter som kan påvirke og berike egen praksis og sektor i hjemlandet.

I tillegg til å utforske spesifikke temaer, vil det være rom for gruppearbeid og felleslæring. Dette vil kunne gi økt innsikt og gi en bredere forståelse for hvordan man i ulike land opererer og praktiserer arbeidet med utvikling av ulike prosjekter.

Søknadsportalen åpnes 11. desember 2019 for første Artists ‘Lab i Brussel (April 2020). Søknadsfristen er 31. januar 2020.  ytas.org.uk/buzz-network

Første ARTISTS LAB 1: ‘Co-creation and Empowering Young People’

20. – 25. april 2020, BRONKS - Brussels, Belgia.

Dette 5 dagers programmet vil tilby profesjonelle ungdomsteaterinstruktører muligheten til å komme tett på og lære av belgiske instruktører og teaterorganisasjoner som arbeider med barn og unge på en delaktig og samskapende måte. Labben vil gå parallelt med forberedelsene til XL- festivalen i BRONKS; en urban scenekunstfestival organisert og ledet av og med ungdom i Brussel i aldersgruppen 12-21.

BRONKS teater vil fungere som basen for Lab-deltakere, med besøk til ulike organisasjoner i Flandern og Brussel. Ved å jobbe sammen med nøkkelpersoner som den ledende teaterkunstner Michaël Vandewalle, vil Lab-deltakerne få innsikt i metoder og "best praksis" gjennom workshops, debatter og presentasjoner.

Organisasjoner som deltakerne skal besøke er blant annet Kopergietery (Ghent), Zinnema (Brussels), de Stroate (Kortrijk), Victoria deLuxe (Ghent). Programmet avsluttes med 2 dagers XL- festival der Lab deltakere kan se og ta del i kreativiteten til de unge pådriverne av denne inspirerende festivalen.

17 instruktører fra 10 ulike land vil delta på den første multi-nasjonale Artist Lab i Belgia. 2 av disse skal være fra Norge. For å søke som deltaker i Artist Lab Brussel, gå til ytas.org.uk/buzz-network .

For spørsmål ta kontakt

Vennlig hilsen

Carl Jørn Johansen

Dramaturg og teatermaker

+47 97781366

Related links

Emner

Kontakter

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge