Gå videre til innhold
Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Blogginnlegg -

Behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere

Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært og behovet for omfattende tiltak kommer stadig nærmere. En avklaring om nytt teaterhus er derfor svært viktig i inneværende stortingsperiode. 

Det lå ikke midler inne i statsbudsjettet for 2022, men Rogaland Teater ber Familie- og kulturkomiteen om å videreføre merknaden fra Statsbudsjettet 2020 og 2021 også i kommende statsbudsjett, samt anerkjenne behovet for en snarlig avklaring.


Kritisk behov for snarlig ny bygningsmasse

Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært. Den nyeste eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (2020) stipulerer et vedlikeholdsetterslep på eksisterende bygg til 91,7 millioner kroner innenfor en periode på de neste tre til fem år. Dette bør ses i sammenheng med at etterslepet er i samme størrelsesorden som tidligere estimert kostnad ved å gjennomføre et forprosjekt i tråd med Statens kvalitetssikringsordning (Dovre Group 2018). Utbedringer av vedlikeholdelsesetterslepet er satt på vent i påvente av avklaring på prosjekt Sceneskiftes fremtid.

Stortingsperioden 2021-2025 er avgjørende

Rogaland Teaters prosjekt Sceneskifte dokumenterer teatrets behov for sin bygningsmasse for å sikre fremtidig teatervirksomhet. Rogaland Teaters mål er at innen utgangen av 2022 er Rogaland Teater sin bygningsmessige fremtid avklart og datosatt.

Kulturløftet som sikrer og styrker scenekunst av høy kvalitet til alle i Rogaland

Prosjektet er godt forankret internt i organisasjonen, og våre lokale eiere arbeider aktivt med tanke på politisk forankring, finansieringsmodell og organisering av videre arbeid. Det langsiktige arbeidet med å få realisert et nytt teaterbygg for regionen blir videreført gjennom arbeidet med Akropolisvisjonen hvor Stavanger kommune har pådriveransvaret for det videre prosjektet som omfatter både Museum Stavanger, Rogaland Teater, Arkeologisk Museum UiS og Rogaland fylkeskommune.

Stavanger kommunes bystyre vedtok i 2019 kulturplanenhvor Akropolisvisjonen er én av tre prioriteringsområder og i mai 2021 ble innholdet i visjonen politisk vedtatt. Kommunen prosjektgruppe er i full gang med å utrede Akropolisvisjonens mulige konsept og fysiske gjennomføring blir politisk behandlet av teatrets lokale og regionale eiere i 2022.

Et forprosjekt vil etter planen gjennomføres i 2023 og vil være en naturlig videreføring av Familie- og kulturkomiteens merknad i Statsbudsjettet 2021:

Komiteens flertall er positivt innstilt til «Akropolis-visjonen» i Stavanger, samlokaliseringen av Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST). Flertallet viser til at både Rogaland Teater og Museum Stavanger har prekære behov for sin bygningsmasse, som må løses gjennom en videre utredning av mulighetene i Akropolis-visjonen.

Rogaland Teater ber derfor komiteen videreføre merknaden i kommende statsbudsjett og anerkjenne behovet for en snarlig avklaring.

Related links

Emner

Kontakter

Thomas Bendiksen

Prosjektleder Sceneskifte 48365470

Relatert innhold

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge