Gå videre til innhold
Foto: Stig Håvard Dirdal
Foto: Stig Håvard Dirdal

Pressemelding -

Ingen ekstra tilskudd til Rogaland Teater og Akropolisvisjonen

I dag la regjeringen fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2022. Regjeringen foreslår å gi ca 67 millioner kroner til Rogaland Teater, og tildelingen er som forventet til dekning av ordinær drift, justert for ABE-reformen.

Utover de ordinære tilskuddene hadde Rogaland Teater også søkt om tre andre tilskudd:

  • Prosjektressurser nytt teaterbygg
  • Økt kunstnerisk mangfold
  • Økt Vedlikehold


Ingen av disse tilskuddene ble innvilget.

Arbeidet med å realisere Akropolisvisjonen har pågått i mange år, og Rogaland Teater håpet på at merknadene i Statsbudsjettet 2020 og 2021, som anerkjenner behovet for ny bygningsmasse, ville gitt utslag i årets statsbudsjett med en bevilgning til videreføring av arbeidet. Det manglende tilskuddet setter derimot ikke bremsen på for det videre arbeidet med Akropolisvisjon sammen med Stavanger kommune og Museum Stavanger. Rogaland Teater håper at Stortingets engasjement rundt prosjektet, viser igjen i de neste års statsbudsjett.

- Den eksterne tilstands- og vedlikeholdsrapporten (fra 2020) stipulerer vedlikeholdsetterslepet til ca 100 millioner kroner innenfor en periode på de neste fem år. Rogaland Teaters behov for ny bygningsmasse er prekært og det kritiske punktet kommer stadig nærmere. Behovet både for strakstiltak og en langsiktig løsning med et nytt teaterhus er det siste årene ytterligere forsterket, sier direktør Ellen Math Henrichsen.

Rogaland Teater har ambisjoner om større mangfold av brukere og deltakere, av utøvere og av uttrykk og tilbud. Dette er ressurskrevende og langsiktig arbeid som teatret søker om egne midler til.

- Selv om vi ikke får øremerkede midler vil vi selvfølgelig fortsette dette viktige arbeidet, sier teatersjef Glenn André Kaada.

For ytterligere uttalelser, ta kontakt med:

Glenn André Kaada
Teatersjef
Tlf: 92663162

Ellen Math Henrichsen
Teaterdirektør
Tlf: 915 32 019

Emner

Kontakter

Thomas Bendiksen

Prosjektleder Sceneskifte 48365470

Relatert innhold

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge