Gå videre til innhold
Foto Stig Håvard Dirdal
Foto Stig Håvard Dirdal

Pressemelding -

Statsbudsjettet 2020 - Spenner bein under nytt teaterhus

I dag la Trine Skei Grande (V) fram sitt forslag til kulturbudsjett for 2020. Rogaland Teater fikk en økning i driftstilskuddet på 2,69 % da statsbudsjettet ble lagt frem. Økningen i tilskuddet utgjør kun en delvis kompensasjon for lønns- og prisveksten som forventes i 2020

Nytt teaterhus i Rogaland mangler i regjeringens forslag til statsbudsjett.

  • -Som største eier av Rogaland Teater velger staten å avbryte støtten til forstudie rett før målstreken. Det er svært skuffende at regjeringen ikke prioriterer de nødvendige midlene til å bringe prosjektet videre, sier Ellen Math Henrichsen, direktør ved Rogaland Teater.

Rogaland Teater har gjort jobben både politisk og organisatorisk. På veien mot nytt teaterhus har Rogaland Teater siden 2011 fulgt statens føringer med å gjennomføre Kvalitetssikringsordningen for store statlige investeringer i byggeprosjekter.

  • -Derfor er det oppsiktsvekkende at Rogaland Teater ikke fikk innvilget midler til siste og avsluttende fase av forstudiet, sier Ellen Math Henrichsen.

STERK LOKAL FORANKRINGArbeidet med nytt teaterhus har aldri vært bedre forankret lokalt. Det inngår som et av tre prioriterte områder i Stavangers kommunedelplan for kunst og kultur 2018-2025.Da flertallspartiene i Stavanger kommune offentliggjorde sin politiske plattform etter valget var også Rogaland Teater prioritert. De skrev blant annet: Vi vil arbeide for statlig finansiering for å få realisert et nytt teaterbygg til Rogaland Teater.Også i fylkets politiske plattform var Rogaland Teater vektlagt.

-Dagens teaterbygning er ikke egnet for fremtidig teaterdrift. Den er mer enn hundre år gammel, og bygget er et konglomerat av ombygginger og utvidelser. Vi håper Stortinget kan sikre oss statlige midler slik at nytt teaterhus kan realiseres i partnerskap med Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, sier Ellen Math Henrichsen.

ET STADIG ELDRE BYGG

Rogaland Teater trenger enten et nybygg eller totalrenovering av eksisterende bygningsmasse for å sikre fremtidig teatervirksomhet. Nettopp fordi teatrets bygg er gammelt, aktivitetsnivået høyt og kapasitetsutnyttelsen stor, er vedlikeholdsbehovet økende. Av den grunn søker teateret også om midler til styrking av vedlikeholdet av eksisterende bygg. Dette ble heller ikke innvilget.

  • -Ifølge beregningene fra KVUén har teatret et vedlikeholdsetterslep på 100 millioner kroner, og dette fører til at midler til scenekunsten blir satt under enda større press», sier direktør Ellen Math Henrichsen.

Rogaland Teater ønsker å ta hovedrollen i å bevege scenekunsten. Da trenger vi lokaler som kan romme den ambisjonen.

  • -Jeg er meget stolt av at teatret klarer å levere på høyt nivå til tross for stadig dårligere vilkår. Når regjeringen ikke foreslår penger til ferdigstillelse av avklaringen til nytt teaterhus blir det vanskelig å se hvor dette skal ende. Det er fortvilende, sier teatersjef Glenn André Kaada.

For ytterligere uttalelser, ta kontakt med:

Ellen Math Henrichsen 
Teaterdirektør
Tlf: 915 32 019

Glenn André Kaada
Teatersjef
Tlf. 926 63 162

Emner

Pressekontakt

Pernille Kaldestad

Pressekontakt Informasjonssjef 92421792

Velkommen til Rogaland Teater!

Den 15. april 1883 åpnet teaterbygningen i Kannik for første gang dørene for publikum. Siden den spede starten har teatervirksomheten gledet, forarget, engasjert og begeistret.
Rogaland Teater har vært et samlingssted for scenekunst preget av høy profesjonalitet og kunstnerisk kvalitet. Gjennom årene har teatret utviklet seg, etablert et eget barne- og ungdomsteater, bygget på, blitt større, fått flere publikummere og blitt en sentral kulturinstitusjon og en merkevare med godt omdømme.
I dag, over 130 år etter åpningen, er aktiviteten på huset og nivået på scenekunsten høyere enn noensinne. Virksomheten ved huset spenner bredt, og det profesjonelle miljøet på og bak scenen er en velsmurt motor i det rogalandske kulturlivet.
Ringvirkningene fra Teaterveien når ut til hele Rogaland. Rogaland Teater er et hus med høye kunstneriske ambisjoner, stor energi og uendelig mye skaperkraft.
Rogaland Teater skal være sentrum i kunsten. For mennesker, av mennesker. Et sted der det nye skapes og der det kjente blir nytt.

Rogaland Teater
Teaterveien 1
N-4005 Stavanger
Norge